Posts tagged ‘Alternativ medisin’

Oppskrift på et farlig virus!

Flere virus er i omløp. Det er et farlig utgangsounkt for at det dannes nye og farlige virus. beskytt deg med ImmiFlex

Reklamer

Continue Reading 04/01/2013 at 16:39 Legg igjen en kommentar

Tre virus – En Forebygging

Dagbladet bringer i dag en informativ artikkel om influensaen som nærmer seg smittetoppen i januar. Antall smittede doblet seg fra uke 49 til uke 50, og i januar venter Folkehelseinstituttet at vi når smittetoppen.

Norske kommuneleger melder at de aldri før har sett et så voldsomt utbrudd av influensa. Mange må derfor forberede seg på å bli syke i nærmeste fremtid.
Du som vil gjøre det du kan for ikke å bli syk, kan forebygge med daglig tilskudd av virkestoffet Wellmune WGP. Det binder seg til nøkkelceller i kroppens eget førstelinjeforsvar, og reduserer risikoen for å bli smittet i betydelig grad.

Kosttilskuddet ImmiFlex inneholder nødvendig dagsdose med Wellmune WGP (250mg) og 10 mikrogram vitamin D.
Tilskuddet kan brukes av barn, og finnes som ImmiFlex Kids for barn opptil 40 kilo med 100mg Wellmune WGP.

I år sirkulerer tre ulike influensavirus, skriver Dagbladet.no:

• A(H1N1)

• A(H3N2)

• Type B

Influensavirus A(H1N1)
Omtalt som svineinfluensa. Er den samme typen som førte til en pandemi i 2009.

A(H1N1)-viruset er relativt nytt og kan derfor oftere gi sykdom hos barn enn de andre virustypene. Sjeldne tilfeller av livstruende sykdom kan forekomme med alle de tre sirkulerende influensavirusene, men har vært noe hyppigere hos ungdom og unge voksne med A(H1N1)-viruset.

– Vi har så langt ingen indikasjon på at A(H1N1)-viruset har utviklet seg til et mer aggressivt influensavirus, melder FHI.

En studie utført i ettertid anslår at 201 200 personer på verdensbasis døde av lunge- og andre luftveiskomplikasjoner assosiert med pandemiviruset under de første tolv måneder av pandemien.

Ytterligere 83 300 personer døde som følge av komplikasjoner med hjerte- karsykdommer i samme tidsrom.

Dette tallet er mer enn 15 ganger høyere enn antallet laboratorieverifiserte dødsfall som er rapportert til WHO. 80 prosent av de pandemirelaterte dødsfallene var blant mennesker yngre enn 65 år og nesten 60 prosent av dødsfallene skjedde i Sørøst-Asia og Afrika.

Influensavirus A(H3N2)
Er det vi oftest forbinder med sesonginfluensa og er historisk sett det influensaviruset som i størst grad forårsaker sykdom og død som følge av influensa.

På grunn av kontinuerlige endringer i et av virusets overflateantigen (hemagglutinin) får vi med jevne mellomrom influensaepidemier. Studier viser at opphavsstedet for disse epidemiene skyldes en kontinuerlig sirkulasjon i Øst- og Sørøst-Asia via et nettverk av overlappende epidemier i flere regioner. Sesonginfluensa forårsaket av nye H3N2-varianter fra Øst- og Sørøst-Asia når Oseania, Nord-Amerika og Europa etter 6—9 måneder og Sør-Amerika noen måneder senere.

Reise- og handelsforbindelsene kan forklare dette mønsteret.

Influensavirus B
Type B virus gjennomgår også endringer, men ikke så radikale som type A. Type B kan også fremkalle epidemier, men ikke så utbredte som type A.

Twingly:
http://www.dagbladet.no/2013/01/02/nyheter/innenriks/influensa/svineinfluensa/25050559/

02/01/2013 at 13:46 Legg igjen en kommentar

Myte 10: Vi kan ikke gjøre noe for å unngå å bli syke

Et velfungerende immunforsvar er din beste garanti mot alle typer infeksjonssykdommer. For at immunforsvaret skal fungere optimalt må man sørge for god hygiene, balansert kosthold og fysisk aktivitet. Inntil nylig visste man ikke hvordan man kunne påvirke kroppens førstelinjeforsvar, det såkalt medfødte immunforsvaret. Nye forskning viser imidlertid ast man redusere risikoen betydelig både for influensa og forkjølelse ved å tilføre beta 1-3/1-6 glukaner kalt Wellmune WGP daglig. Denne substansen binder seg til nøkkelceller i immunforsvaret og gjør at disse raskere gjenkjenner og tilintetgjør fremmede inntrengere sombakterier, virus og sopp før disse rekker å gjøre oss syke.

02/01/2013 at 12:58 Legg igjen en kommentar

Studier viser at sykefravær kan reduseres

Vitenskapelige studier utført ved anerkjente klinikker og Universiteter i USA og Europa, viser at influensa- og forkjølelsessymptomer ikke nødvendigvis medfører fravær fra jobb eller skole. Daglig tilskudd av ImmiFlex, med det patenterte virkestoffet Wellmune WGP, aktiverer kroppens eget førstelinjeforsvar og øker vår egen motstandskraft mot infeksjoner.
Moderne medisin kan urette mange mirakler, men forkjølelse og influensa finnes det ingen enkel behandling for. Men hvis man skal tenke samfunnsøkonomisk, burde sannsynligvis disse tilstandene prioriteres.
Det prestisjetunge magasinet ”The Journal of Applied Research”, publiserte i 2009 resultatene av en studie som dokumenterte at personer som fikk daglig tilskudd av virkestoffet Wellmune WGP/ImmiFlex hadde redusert forekomst av feber og eliminerte behovet for å ta fri fra jobb eller skolen på grunn av influensa eller forkjølelse.
Den randomiserte, dobbelt-blinde, placebokontrollerte studien ble utført i forkjølelses- og influensasesongen i fjor, med 40 friske deltakere i alderen 18 – 65 år. Deltakerne fikk daglig enten Wellmune WGP eller placebo i 90 dager. Forkjølelses- og/eller influensasymptomene ble evaluert av et medisinsk team innen 24 timer etter utbrudd.
Det var ingen signifikant forskjell på antall symptomatiske infeksjoner i de øvre luftveiene i studiegruppene, men symptomenes alvorlighetsgrad og varighet ble betydelig redusert i gruppen som fikk Wellmune WGP.

Siden er resultatene vist i en rekke studier, senest i 2010, i et forsøk som inkluderte 100 legestudenter i Southampton, England. ImmiFlex/Wellmune WGP er klinisk dokumentert å fremme immunceller som utgjør kroppens førstelinjeforsvar. Det er utviklet fra en patentert art av vanlig bakegjær, og aktiverer hvite blodlegemer (nøytrofiler) til raskt å finne og drepe fremmede inntrengere.

Twingly:
http://www.dagbladet.no/2011/06/16/nyheter/innenriks/arbeidsliv/sykefraver/sykemelding/16951779/

16/06/2011 at 21:20 Legg igjen en kommentar

Ny betaglukanforskning presentert i NATURE

Ny betaglukanforskning publisert i det ledende vitenskapelige tidsskriftet Nature. En ny studie ble nylig publisert som forsidesak i det prestisjetunge forskningsmagasinet Nature. Artikkelen omtaler amerikanske Biotheras betaglukaner og ny forskning med disse unike, immunmodulerende substansene som aktiverer det medfødte immunforsvaret for å beskytte kroppen mot sykdom.
Den nye studien fastslår at det er store forskjeller på ulike betaglukansubstanser. Forskere, under ledelse av Ph.D David Underhill, viste at størrelse og molekulær struktur er avgjørende for at substansen skal binde seg til reseptorer og for påfølgende ønsket immuncellerespons. Dr. Underhill og hans team fant at spesifikke betaglukanstrukturer binder seg til spesielle reseptorer (Dectin-1), mens dette ikke var tilfelle med andre betaglukansubstanser. (mer…)

21/05/2011 at 10:05 Legg igjen en kommentar

Råmelk hjelper mot tarmlekkasje og fordøyelsesproblemer

En så stor del av den norske befolkning sliter med matintoleranse at tilstanden nå anses som en folkesykdom. Magesmerter, diarè, oppblåsthet og flere andre symptomer gjør hverdagen slitsom. Årsaken er som oftest lekkase i tarmen som gjør at stoffer som ikke skal være der kommer inn i blodbanen. Medisinen har lite å tilby bortsett fra å forsøke å eliminere en og en matvare fra det daglige kostholdet, en tung og for m ange komplisert øvelse. Nå viser det seg imidlertid at et eldgammelt kosttilskudd kan hjelpe: Råmelk fra første melking etter kalving. Det er nylig dokumentert i en publisert studie. (mer…)

06/05/2011 at 13:33 Legg igjen en kommentar

ImmiFlex reduserer forekomst og varighet av forkjølelses- og influensasymptomer

En ny studie blant engelske legestudenter bekrefter at ImmiFlex med vitamin D aktiverer kroppens førstelinjeforsvar og reduserer forekomst og varighet av forkjølelses- og influensasymptomer. Studien, som nylig ble presentert ved British Society for Immunology i Liverpool, bekrefter en rekke tidligere studier, som viser at daglig inntak av ImmiFlex med vitamin D er det tryggeste og mest effektive du kan gjøre for å motstå sykdom. (mer…)

04/01/2011 at 16:49 1 kommentar

Eldre innlegg


Nylige innlegg