Posts tagged ‘hjerte- og karsymdom’

Superfrukten Acai reduserer leddsmerter!

Acai er undervurdert! Hadde nordmenn visst sitt eget beste, hadde de benyttet seg av Acai og tilgjengelige næringstilskudd. Dette gjelder ikke bare for godt voksne mennesker eller personer som har utviklet en eller flere lidelser. Vel så viktig er det at ungdom forebygger lidelser, og eventuelt hindrer utvikling av sykdom som følge av dårlige gener eller usunn livsstil.
Acai vokser i Amazonas’ regnskog i Sentral- og Sør-Amerika. Det er en eksotisk frukt, kategorisert som superfrukt. Den vokser i Acaipalmetær, i klaser med 3 – 8 mørke lilla bær. Bærene brukes både på grunn av sin gode smak, og til medisinsk bruk. Acai er tradisjonelt brukt for å fjerne parasitter i tarmen, for å lindre kronisk diarè og dysenteri, for å styrke immunforsvaret, og for økt energi. Ny forskning antyder i tillegg at frukten kan være nyttig for kardiovaskulær helse, for å hemme utvikling av prostatakreft, redusere risikoen for Alzheimer’s, lindre smerte og problemer forbundet med leddgikt, tannhelse og vektreduksjon.

Osteoartritt (slitasjegikt), karakteriseres blant annet av gradvise, degenerative forandringer i leddbrusken og nedbryting av stoffer som bidrar til økt bruskdannelse. Endringene fører til at brusken mister sin evne til å reparere seg selv og utvikler sprekker og kløfter, og til slutt blir slitt helt bort slik at ben går mot ben. Resultatet er stivhet, smerte og deformerte ledd.

En studie publisert i the Journal of Medicinal Foods, undersøkte sammenhengen mellom inntak av Acaijuice og leddhelse. Studien omfattet 14 personer som drakk 120ml Acaijuice daglig i 12 uker. Deltakerne ble evaluert ved oppstart, og etter 2,4,8 og 12 uker. Resultatene viste klar smertereduksjon og klart forbedret bevegelse. Funnene tyder på at inntak av Acai kan bidra til såvel reduserte leddsmerter, som fordrede antioksidantnivåer i blodet. Acai får du kjøpt på www.caredirect.no eller www.acaiberry.no.  Dette nettstedet har også en gunstig abonnementsordning som gjør at du slipper å gå tom for Acai eller andre kosttilskudd.

Referanse:
1 Jensen GS, Ager DM, Redman KA, et al. Pain Reduction and Improvement in Range of Motion After Daily Consumption of an Açai (Euterpe oleracea Mart.) Pulp–Fortified Polyphenolic-Rich Fruit and Berry Juice Blend. J Med Food. Apr2011.

24/10/2011 at 19:52 Legg igjen en kommentar

Underernæring Type B. Er du i faresonen?

Moderne forskning refererer stadig til type B underernæring uten at alle nødvendigvis vet hva dette er. Når vi leser underernæring, tenker vi som oftest på mennesker i utviklingsland som sulter, eller som har svært mangelfullt kosthold. Type B underernæring forekommer imidlertid i utviklede samfunn, som har tilstrekkelig, ofte overdrevet inntak av kalorier, men på samme tid mangelfullt inntak av vitaminer, mineraler og andre viktige næringsstoffer. Moderne mennesker lider altså av utarming av en rekke mikronæringsstoffer, med dårlig fungerende immunapparat som resultat.
Hvis vi tar for oss populasjoner som helhet, finner vi at en gjennomsnittsperson har et inntak av D-vitamin og Selen som utgjør halvparten av anbefalt daglig inntak. Dette er altså bare to næringsstoffer blant mange, men som er helt avgjørende for at immunforsvaret skal fungere optimalt.
Daglig anbefalt inntak er imidlertid etablert for å unngå mangelsykdommer, ikke for optimal funksjon. Optimale inntaksnivåer ligger derfor langt høyere enn anbefalt daglig inntak. Det betyr igjen, at svært mange har et næringsinntak som ligger langt under hva som kreves som reel basis for immunforsvarets funksjon.
Studier viser at hele 60 % av sykehuspasienter var underernærte ved sykehusinnleggelse (Gallagher-Allred et al ’96). I 30 – 40 % av tilfellene var undernæringen så alvorlig at det forårsaket lymfopeni (Bistrian et al ’76. Naber et al ’97), unormalt lavt nivå av hvite blodceller.
Dette indikerer alvorlig immunsuppresjon, og øker risikoen for infeksjoner betydelig. Dette er en av grunnene til at sykehusinfeksjoner er så vanskelige å stoppe. Pasienter med dårlig immunforsvar bringes inn i et miljø fullt av resistente bakterier, en situasjon som kan sammenlignes med å hive bensin på bålet.
Heldigvis er underernæring type B ganske enkelt å behandle, og tilstanden bedre raskt med forbedret ernæring. Riktige kosttilskudd har vist seg å forbedre immunfunksjonen hos denne type pasienter, og redusert risikoen for infeksjoner og komplikasjoner under og etter sykehusinnleggelser. (Daly et al ’84, Andrassy et al ’85, Fietkau ’98).
Sykehuspasienter er pr. definisjon syke mennesker, og kritikk har vært reist om at funnene ikke tilsvarer situasjonen i samfunnet ellers. Lignende funn er imidlertid også gjort i videre utstrekning. Dårlig immunfunksjon er nå et helt vanlig problem blant eldre (Edington et al ’99) og middelaldrende. På samme måte som hos sykehuspasienter, kan disse gruppenes immunforsvar bringes tilbake til normal status med riktig næringsinntak. Både middelaldrende og eldre reagerer positivt på riktige kosttilskudd (Bogden ’94, Meydani ’97, Jain ’02).

05/07/2011 at 12:42 Legg igjen en kommentar

Nytt om Q10 og kolesterolsenkende medisiner

Tydelig informasjon om bruk av kolesterolsenkende medikamenter, statiner, og Q10, er etterspurt av stadig flere. At statiner fungerer etter sin hensikt er udiskutabelt; de senker kolesterolnivåene. Men nye studier bekrefter samtidig at det er grunn til bekymring for statinbrukerne.
Co-enzym Q10 produseres naturlig i kroppen, og finnes i alle celler. Det spiller e nøkkelrolle i mitokondria, den delen av cellen som produserer energi. Uten energi vil enhver celle dø. I tillegg har en rekke studier indikert at Q10 kan spille en rolle ved:
Hjertesvikt: Det er funnet lavere Q10-nivåer i hjertemuskelceller hos personer som lider av hjertesvikt. Q10 øker energiproduksjonen i hjertemuskelen, og øker dermed også styrken på hjertets pumpefunksjon. Lavt Q10-nivå forårsaker ikke hjertesvikt, men høyere nivåer av enzymer i hjertemuskelcellene kan redusere alvorlighetsgraden av denne sykdomstilstanden.
Parkinsons Sykdom: Personer som lider av Parkinsons sykdom har lavere Q10-nåver enn normalt. Undersøkelser indikerer at økt Q10-nivå kan øke nivåene av neurotransmitteren dopamin. Dopaminnivåene er lave hos Parkinsons-pasienter. I tillegg antydes det at Q10 kan beskytte hjerneceller mot skade av frie radikaler.
Co-enzym Q10 brukes også ved høyt blodtrykk, diabetes, migrene og andre tilstander. Forskningen ved disse tilstandene er foreløpig mangelfull, men det finnes mengder av rapporter og pasienthistorier som er svært positive.
Nyere studier har sett på sammenhengen mellom Q10 og statiner hos personer med høye kolesterolnivåer.
En studie ved Columbia University fant at 80 milligram statiner i 30 dager halverte Q10-nivåene. Forskere ved Kanazawa University i Japan, fant at selv lave, daglige statindoser (10 mg), gitt i 8 uker, senket Q10-nivåene med 40 prosent. Stadig flere forskere begynner nå å vurdere om nytteeffekten er verdt den negative effekten på kroppens Q10-nivåer.
Inntil videre er studiene små, og små studier anses ikke som avgjørende i medisinens verden. Men dersom du bruker statiner er vårt absolutt beste tips å samtidig ta tilskudd av Coenzym Q10. Merk deg imidlertid at Q10-produkter ikke er like. Et problem med kosttilskudd er at de ikke kan patenteres. Derfor kan hvem som helst benytte studier som er gjort på høykvalitetsprodukter, av seriøse produsenter som forholder seg til fakta og ikke vil lure noen til å kjøpe nettopp sitt produkt.
Den produsenten som har stått for de fleste og mest seriøse studiene på Q10, er danske Pharma Nord. Dette er et firma som samarbeider tett med medisinske fagmiljøer verden over, og som produserer etter høyeste kvalitetskrav i alle ledd. De har også sin egen forskningsavdeling som sørger for at produktene ikke lover mer enn de kan holde.
Pharma Nords Bio-Q10, får du kjøpt på http://www.caredirect.no

23/06/2011 at 10:05 Legg igjen en kommentar

Endelig en omga-3 olje som er garantert fersk!

En helt ny omega-3 olje kalt ImmiMarine er nå på markedet. ImmiMarine inneholder de livsviktige omega 3 og omega 6-fettsyrene samt immunaktiverende betaglukaner. Godt for hjertet, leddene, hjernen. Aktiverer immunforsvaret, er garantert fersk og helt fri for miljøgifter. Oljen er produsert under den strengeste kontroll, og representerer et paradigmeskifte innen omgea-3 produkter. (mer…)

24/05/2011 at 10:32 Legg igjen en kommentar

Sant og usant om Omega-3

Dagens oppslag i Bergens Tidende – ”Tok Omega-3, ble innlagt” – ”Advarer mot Omega-3”- er et nytt eksempel på spekulativ journalistikk og hekseprosess mot gode kosttilskudd. En bergenskvinne måtte legges inn på sykehus etter å ha tatt Omega-3 tilskudd sammen med den blodfortynnende medisinen Warfarin. Det hele er selvsagt en tragisk historie, men årsaken til at de gikk galt hører hjemme på legekontoret, ikke i pressen. (mer…)

05/05/2010 at 09:49 Legg igjen en kommentar