Posts tagged ‘kolesterolsenkende medisiner’

Nytt om Q10 og kolesterolsenkende medisiner

Tydelig informasjon om bruk av kolesterolsenkende medikamenter, statiner, og Q10, er etterspurt av stadig flere. At statiner fungerer etter sin hensikt er udiskutabelt; de senker kolesterolnivåene. Men nye studier bekrefter samtidig at det er grunn til bekymring for statinbrukerne.
Co-enzym Q10 produseres naturlig i kroppen, og finnes i alle celler. Det spiller e nøkkelrolle i mitokondria, den delen av cellen som produserer energi. Uten energi vil enhver celle dø. I tillegg har en rekke studier indikert at Q10 kan spille en rolle ved:
Hjertesvikt: Det er funnet lavere Q10-nivåer i hjertemuskelceller hos personer som lider av hjertesvikt. Q10 øker energiproduksjonen i hjertemuskelen, og øker dermed også styrken på hjertets pumpefunksjon. Lavt Q10-nivå forårsaker ikke hjertesvikt, men høyere nivåer av enzymer i hjertemuskelcellene kan redusere alvorlighetsgraden av denne sykdomstilstanden.
Parkinsons Sykdom: Personer som lider av Parkinsons sykdom har lavere Q10-nåver enn normalt. Undersøkelser indikerer at økt Q10-nivå kan øke nivåene av neurotransmitteren dopamin. Dopaminnivåene er lave hos Parkinsons-pasienter. I tillegg antydes det at Q10 kan beskytte hjerneceller mot skade av frie radikaler.
Co-enzym Q10 brukes også ved høyt blodtrykk, diabetes, migrene og andre tilstander. Forskningen ved disse tilstandene er foreløpig mangelfull, men det finnes mengder av rapporter og pasienthistorier som er svært positive.
Nyere studier har sett på sammenhengen mellom Q10 og statiner hos personer med høye kolesterolnivåer.
En studie ved Columbia University fant at 80 milligram statiner i 30 dager halverte Q10-nivåene. Forskere ved Kanazawa University i Japan, fant at selv lave, daglige statindoser (10 mg), gitt i 8 uker, senket Q10-nivåene med 40 prosent. Stadig flere forskere begynner nå å vurdere om nytteeffekten er verdt den negative effekten på kroppens Q10-nivåer.
Inntil videre er studiene små, og små studier anses ikke som avgjørende i medisinens verden. Men dersom du bruker statiner er vårt absolutt beste tips å samtidig ta tilskudd av Coenzym Q10. Merk deg imidlertid at Q10-produkter ikke er like. Et problem med kosttilskudd er at de ikke kan patenteres. Derfor kan hvem som helst benytte studier som er gjort på høykvalitetsprodukter, av seriøse produsenter som forholder seg til fakta og ikke vil lure noen til å kjøpe nettopp sitt produkt.
Den produsenten som har stått for de fleste og mest seriøse studiene på Q10, er danske Pharma Nord. Dette er et firma som samarbeider tett med medisinske fagmiljøer verden over, og som produserer etter høyeste kvalitetskrav i alle ledd. De har også sin egen forskningsavdeling som sørger for at produktene ikke lover mer enn de kan holde.
Pharma Nords Bio-Q10, får du kjøpt på http://www.caredirect.no

Reklamer

23/06/2011 at 10:05 Legg igjen en kommentar