Posts tagged ‘Influensavirus’

Unngå antibiotika!

Igjen advarer helsemyndighetene mot utstrakt og unødvendig bruk av antibiotika. Influensa og vinterens mykoplasmaepidemi har ført til at antiobiotikabruken har tredoblet seg her til lands, noe som kan føre til resistens og at vi står uten behandlingsmuligheter mot alvorlige infeksjonssykdommer. Hvorfor ikke heller bruke et ufarlig produkt som hindrer virus og bakterier i å gjøre deg syk? Daglig tilskudd av ImmiFlex reduserer risikoen for energitappende og plagsomme sykdommer, du slipper å være borte fra skole eller jobb og du slipper å gå til legen og mase om antibiotika!

 Kun ti prosent av alle med mykoplasmainfeksjon har nytte av antibiotika. Det virker ikke som norske leger har forstått alvoret i dette. Når de skriver ut antibiotika fordi pasienten ønsker å bli fort frisk, bidrar til isteden til at bakteriene blir mer og mer resistente mot antibiotika.

Pågangen av pasienter gjør at legene skriver ut antiotika før prøvene er klare. Nå får altså legene beskjed om å skjerpe seg.

– Går ikke bruken av antibiotika ned, risikerer man at flere dør av lungebetennelse, overlege Jørgen Bjørnholt ved Folkehelseinstituttet. – Man risikerer at dødeligheten ved lungebetennelse kommer tilbake på det nivået den var på før vi fikk antibiotika.

I denne situasjonen synes det ganske uforståelig at ikke myndigheter og leger anbefaler sine pasienter å forebygge infeksjonssykdommer I stedenfor å behandle dem. Virkestoffet i ImmiFlex, Wellmune WGP, er godt dokumentert både hva angår sikkerhet, virkningsmekanisme, dosering og effekt. Likevel tar ikke norske leger produktet i bruk.

Kanskje mener det at den enkelte ikke skal behøve å betale for å holde seg frisk? Enhver må gjøre sine valg, men forkjølelse, influensa og epidemier som mykolasmaepidemien er så kostbare for samfunnet at det sannsynligvis ville lønt seg for bedrifter å gi sine ansatte ImmiFlex!

Produktet finnes også i spesiell formulering for barn opptil 40 kilo, i kombinasjon med Omega-3, og i kombinasjon med Kollagen for ledd og beinbygning.

Reklamer

27/02/2012 at 19:48 Legg igjen en kommentar

Slik unngår du at stress svekker immunforsvaret!

Stress rammer hver sjette mann og hver femte kvinne, ifølge en svensk undersøkelse. Stress kan ha mange årsaker, og føre til mange tilstander og sykdommer. Stress er utvilsomt immunforsvarets verste fiende.
Virkestoffet i ImmiFlex, Wellmune WGP, har i flere påfølgende studier vist at det hindrer at immunforsvaret svekkes som følge av stress, og øker psykisk velvære hos personer som utsettes for vedvarende stress.
Dette er godt nytt for moderne familier med høyt aktivitetsnivå, for personer med stressende jobb eller søvnvansker, personer som sliter med dårlig økonomi eller opplever samlivsbrudd eller sykdom. Mange av oss kjenner oss kjenner oss igjen i å våkne opp med munnsår, forkjølelse eller lignende symptomer i stressede perioder.
Stress kan også føre til at man blir i psykisk ubalanse, at man gråter lett, blir irritert og deprimert. Det fantastiske med ImmiFlex er at deltakere i de ulike studiene også scorer betydelig høyere på disse symptomene. ImmiFlex motvirker altså både fysiske og psykiske problemer som følge av stress.
En ImmiFlexkapsel daglig er tilstrekkelig, og full effekt oppnås allerede etter tre til fem dager.
Alle studiene er publisert i prestisjetunge, medisinske tidsskrift.

Twingly:
http://www.dagbladet.no/2011/09/03/tema/helse/velvere/klikk/17954132/

04/09/2011 at 20:08 Legg igjen en kommentar

ImmiFlexsesongen er her!

Et velfungerende immunforsvar er viktig året rundt. Likevel er det spesielt høst og vinter de fleste av oss reflekterer over egen immuntilstand. Her kan du lese om Bjørg, som er kvitt slike plager og har fått en kraftig forbedret livskvalitet.
Forkjølelse og influensasymptomer rammer mange av oss i disse dager. Når man først er blitt smittet av slike infeksjoner må de som regel gå sin gang før man blir frisk igjen. Det viktige er derfor å beskytte seg mot smitte. Det eneste effektive middel du kan bruke er ImmiFlex, ImmiFlex Kids eller ImmiMarine.
Hele 12 signifikante, kliniske humanstudier, publisert i prestisjetunge, medisinske tidsskrift støtter denne påstanden. I tillegg strømmer det inn rapporter fra leger, behandlere og brukere som forteller om mennesker som holder seg friske i perioder da de tidligere ble syke. Foreldre med barn i barnehager er et utmerket eksempel. Her er Bjørgs historie:
Bjørg er 39 år gammel, gift, har to barn hvorav et i barnehage. Både hun og hennes mann er i 100 % jobb, og lever med den såkalte tidsklemma tett innpå livet. Hun har i alle år vært sårbar for infeksjoner, forkjølelser og influensa. Ofte gikk vanlige forkjølelser over til mer alvorlige tilstander som bronkitt og enkelte ganger lungebetennelse, som krever medisinsk behandling.
I mer enn to år har Bjørg brukt ImmiFlex daglig, etter at hun ble anbefalt dette av sin fastlege. Siden har hun kun opplevd en forkjølelse hver vinter.
– Tidligere visste jeg nesten på forhånd at jeg ville bli syk når barna begynte i barnehagen og på skolen. Jeg ble som regel hardt angrepet, og måtte holde meg hjemme fra jobben i opptil en uke, forklarer Bjørg. – Det samme skjedde med barna. Gråtende barn med sår hals, hoste og feber krever sitt, og når jeg selv slet med samme problemer ble det hele svært slitsomt. Særlig fordi dette gjentok seg tre, kanskje fire ganger i løpet av et år.
Virkestoffet i ImmiFlex, Wellmune WGP, aktiverer nøkkelceller i immunforsvaret slik at disse raskere gjenkjenner og dreper fremmede inntrengere. Siden immunforsvarets hvite blodlegemer fornyer seg kontinuerlig, må ImmiFlex også tilføres kontinuerlig for at immunforsvaret skal forbli aktivt. Dersom man gjør det, vil man oppnå betydelig redusert risiko for å bli syk av infeksjoner. Hvis man likevel skulle bli smittet, viser studier og kliniske erfaringer at plagene blir langt mildere og ikke krever fravær fra skole eller jobb.
Tre produkter anbefales:
– ImmiFlex med vitamin D (for voksne)
– ImmiFlex Kids (forbarn opptil 40 kilo)
– ImmiMarine (Wellmune og fersk Omega 3)

Twingly:
http://www.dagbladet.no/2011/09/04/nyheter/sykemelding/sverige/utenriks/17957306/

04/09/2011 at 19:43 Legg igjen en kommentar

Underernæring Type B. Er du i faresonen?

Moderne forskning refererer stadig til type B underernæring uten at alle nødvendigvis vet hva dette er. Når vi leser underernæring, tenker vi som oftest på mennesker i utviklingsland som sulter, eller som har svært mangelfullt kosthold. Type B underernæring forekommer imidlertid i utviklede samfunn, som har tilstrekkelig, ofte overdrevet inntak av kalorier, men på samme tid mangelfullt inntak av vitaminer, mineraler og andre viktige næringsstoffer. Moderne mennesker lider altså av utarming av en rekke mikronæringsstoffer, med dårlig fungerende immunapparat som resultat.
Hvis vi tar for oss populasjoner som helhet, finner vi at en gjennomsnittsperson har et inntak av D-vitamin og Selen som utgjør halvparten av anbefalt daglig inntak. Dette er altså bare to næringsstoffer blant mange, men som er helt avgjørende for at immunforsvaret skal fungere optimalt.
Daglig anbefalt inntak er imidlertid etablert for å unngå mangelsykdommer, ikke for optimal funksjon. Optimale inntaksnivåer ligger derfor langt høyere enn anbefalt daglig inntak. Det betyr igjen, at svært mange har et næringsinntak som ligger langt under hva som kreves som reel basis for immunforsvarets funksjon.
Studier viser at hele 60 % av sykehuspasienter var underernærte ved sykehusinnleggelse (Gallagher-Allred et al ’96). I 30 – 40 % av tilfellene var undernæringen så alvorlig at det forårsaket lymfopeni (Bistrian et al ’76. Naber et al ’97), unormalt lavt nivå av hvite blodceller.
Dette indikerer alvorlig immunsuppresjon, og øker risikoen for infeksjoner betydelig. Dette er en av grunnene til at sykehusinfeksjoner er så vanskelige å stoppe. Pasienter med dårlig immunforsvar bringes inn i et miljø fullt av resistente bakterier, en situasjon som kan sammenlignes med å hive bensin på bålet.
Heldigvis er underernæring type B ganske enkelt å behandle, og tilstanden bedre raskt med forbedret ernæring. Riktige kosttilskudd har vist seg å forbedre immunfunksjonen hos denne type pasienter, og redusert risikoen for infeksjoner og komplikasjoner under og etter sykehusinnleggelser. (Daly et al ’84, Andrassy et al ’85, Fietkau ’98).
Sykehuspasienter er pr. definisjon syke mennesker, og kritikk har vært reist om at funnene ikke tilsvarer situasjonen i samfunnet ellers. Lignende funn er imidlertid også gjort i videre utstrekning. Dårlig immunfunksjon er nå et helt vanlig problem blant eldre (Edington et al ’99) og middelaldrende. På samme måte som hos sykehuspasienter, kan disse gruppenes immunforsvar bringes tilbake til normal status med riktig næringsinntak. Både middelaldrende og eldre reagerer positivt på riktige kosttilskudd (Bogden ’94, Meydani ’97, Jain ’02).

05/07/2011 at 12:42 Legg igjen en kommentar

Unngå sommerforkjølelse!

Sommerforkjølelse er den verste forkjølelsen mener mange. Mange opplever at en forkjølelse om sommeren varer mye lenger og er mer utmattende enn en vinterforkjølelse. Faktum er imidlertid at vi blir like fort forkjølet om sommeren som om vinteren. Hver nordmann opplever statistisk fire forkjølelser per år. Med tilskudd av ImmiFlex/Wellmune WGP, kan du ruste opp immunforsvaret slik at du motstår sommerens helseutfordringer.

Mytene om sommerforkjølelser er mange. Men det er et faktum at i takt med vår velstand og daglig stress, øker mulighetene for å bli rammet i sommerhalvåret. Klimaanlegg i biler og hus, flyreiser, stress, sukker, alkohol er blant forholdene som utfordrer immunhelsa vår. Det klassiske eksempelet er at man blir syk ved lengre flyreiser. Luften i fly er svært tørr, vi utsettes for stråling som reduserer immunkapasiteten og friskluftdysen som holder deg kald i varmen gjør at slimhinnene blir langt mer sårbare for virusangrep.

-Et godt og veltrenet immunforsvar er av avgjørende betydning for å unngå infeksjoner, sier avdelingsdirektør ved avdeling Miljøimmunologi ved Folkehelseinstituttet, Martinus Løvik til Nettavisen. Han legger til at sommeren gjerne medfører reising og omgang med nye mennesker, og dermed møter man også nye varianter av virus som immunforsvaret ikke er forberedt på.

Stress er immunforsvarets verste fiende
Mytene om immunforsvaret er minst like mange som mytene om sommerforkjølelser. En substans skiller seg imidlertid ut med solid dokumentasjon mot symptomer på forkjølelse: Wellmune WGP, som er virkestoffet i kosttilskuddene ImmiFlex, ImmiFlex Kids og ImmiMarine.

-Vi er eksponert for infeksjonsrisiko hver dag året rundt, sier dr. Paul Clayton. – Infeksjoner i øvre luftveier er normalt mer vanlig i vintermånedene, men de truer oss året rundt og spesielt hos personer som lever med stress, personer med diabetes og det store antall personer som har operert inn proteser, fra hofteproteser til hjerteklaffer som konstant er utsatt for infeksjoner i vevet.
– Allergier forekommer langt oftere om våren og sommeren på grunn av pollenspredning og soppsporer som spres i luften. Daglig tilskudd av Wellmune reduserer symptomer på allergier, og for disse er vår og høst faktisk en tøffere periode enn vinteren, hevder han.

Tidsklemme, livsstil, kosthold og forurensning bidrar til å svekke immunforsvaret og gjøre oss til enkle offer for all slags virus, bakterier og sopp. Wellmune wgp gjenoppretter immunforsvaret i løpet av fem døgn. Substansen samarbeider med de hvite blodlegemene som fornyes kontinuerlig. Daglig tilskudd sikrer at immunforsvaret er i stand til å møte enhver utfordring til enhver tid.
Tre bekreftende studier er publisert siste halvår, og substansen har i sammenligningsstudier vist seg helt overlegen alle andre immunstyrkende tilskudd. ImmiFlex aktiverer kroppens eget førstelinjeforsvar slik at det raskere gjenkjenner og utrydder fremmede inntrengere.

ImmiFlex, ImmiFlex Kids og ImmiMarine får du kjøpt i helsekostforretningen, på http://www.caredirect.no, eller på telefon 3300 3000.

23/06/2011 at 09:23 Legg igjen en kommentar

Studier viser at sykefravær kan reduseres

Vitenskapelige studier utført ved anerkjente klinikker og Universiteter i USA og Europa, viser at influensa- og forkjølelsessymptomer ikke nødvendigvis medfører fravær fra jobb eller skole. Daglig tilskudd av ImmiFlex, med det patenterte virkestoffet Wellmune WGP, aktiverer kroppens eget førstelinjeforsvar og øker vår egen motstandskraft mot infeksjoner.
Moderne medisin kan urette mange mirakler, men forkjølelse og influensa finnes det ingen enkel behandling for. Men hvis man skal tenke samfunnsøkonomisk, burde sannsynligvis disse tilstandene prioriteres.
Det prestisjetunge magasinet ”The Journal of Applied Research”, publiserte i 2009 resultatene av en studie som dokumenterte at personer som fikk daglig tilskudd av virkestoffet Wellmune WGP/ImmiFlex hadde redusert forekomst av feber og eliminerte behovet for å ta fri fra jobb eller skolen på grunn av influensa eller forkjølelse.
Den randomiserte, dobbelt-blinde, placebokontrollerte studien ble utført i forkjølelses- og influensasesongen i fjor, med 40 friske deltakere i alderen 18 – 65 år. Deltakerne fikk daglig enten Wellmune WGP eller placebo i 90 dager. Forkjølelses- og/eller influensasymptomene ble evaluert av et medisinsk team innen 24 timer etter utbrudd.
Det var ingen signifikant forskjell på antall symptomatiske infeksjoner i de øvre luftveiene i studiegruppene, men symptomenes alvorlighetsgrad og varighet ble betydelig redusert i gruppen som fikk Wellmune WGP.

Siden er resultatene vist i en rekke studier, senest i 2010, i et forsøk som inkluderte 100 legestudenter i Southampton, England. ImmiFlex/Wellmune WGP er klinisk dokumentert å fremme immunceller som utgjør kroppens førstelinjeforsvar. Det er utviklet fra en patentert art av vanlig bakegjær, og aktiverer hvite blodlegemer (nøytrofiler) til raskt å finne og drepe fremmede inntrengere.

Twingly:
http://www.dagbladet.no/2011/06/16/nyheter/innenriks/arbeidsliv/sykefraver/sykemelding/16951779/

16/06/2011 at 21:20 Legg igjen en kommentar

Beskytt deg mot infeksjoner!

Det vitenskapelige, medisinske rationale som ligger bak utviklingen av Wellmune WGP, virkestoffet i ImmiFlex, ImmiFlex Kids og ImmiMarine, tilsier at daglig tilskudd gir god beskyttelse mot alle typer infeksjoner. Det er foreløpig kun gjort humanstudier på influensa- og forkjølelsessymptomer og symptomer som skyldes stress. Daglig tilskudd er imidlertid den beste forebygging man kan gjøre.

At en substans utvunnet av vanlig bakegjær kan beskytte oss mot alt fra små og ufarlige infeksjoner til alvorlige sykdommer, kan høres ut som et eventyr. Men tenker man nøyere gjennom, er vel ikke oppfinnelsen av penicillinet så langt unna en parallell.
For at penicillin skal kunne brukes må man imidlertid først bli syk. Nettopp dette har ført til at store deler av verdens befolkning har utviklet resistens mot antibiotika. Samtidig er det opplagt at forebygging er bedre enn behandling. Det skaper mindre lidelse og det er personlig og samfunnsøkonomisk langt billigere.

I de siste dagene har vi lest i media at svineinfluensaen herjer i England. Mer enn 500 unge mennesker har dødd på få måneder. Folkehelseinstituttet er raskt ute med å mene at årsaken til at epidemien ikke har fått fotfeste i Norge, er den massive vaksineringen som ble gjennomført under pandemien. Det kan godt hende. Men dette var så visst ingen samfunnsøkonomisk genistrek. Nylig ble det kastet vaksiner for 200 millioner kroner!
Hvorfor ikke studere litteraturen og lese seg frem til at det finnes meget gode alternativer som verken medfører bivirkninger eller er spesielt kostbart?
ImmiFlex, ImmiFlex Kids tilpasset barn opptil 40 kilo, og den nye ImmiMarine, en Omega-3 olje som garantert er fersk og som gir tilstrekkelig mengde Wellmune WGP til å gi full beskyttelse er tilgjengelige i alle kanaler.

Sjekk også denne siden: http://www.immimarine.no

Twingly:
http://www.adressa.no/nyheter/nordtrondelag/article1640420.ece
http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article1640701.ece
http://www.adressa.no/nyheter/nordtrondelag/article1640670.ece
http://www.adressa.no/nyheter/nordtrondelag/article1640818.ece
http://www.aftenposten.no/helse/article4136285.ece
http://www.dagbladet.no/2011/05/31/nyheter/innenriks/e_coli/helse/sykdom/16734785/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10094485
http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=10094502
http://www.dagbladet.no/2011/05/30/nyheter/handel/landbruk/16729475/
http://www.dagbladet.no/2011/05/30/nyheter/e_coli/smittet/16728636/
http://www.dagbladet.no/2011/05/30/nyheter/innenriks/e-coli/16727191/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10094454
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10094460
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10086254
http://www.dagbladet.no/2011/05/25/nyheter/svineinfluensa/storbritannia/norge/16658105/

26/05/2011 at 13:52 Legg igjen en kommentar

Eldre innlegg Nyere innlegg